Marka Hardmaister ponownie złotym medalistą!

W kategorii “Domki narzędziowe” w prestiżowym badaniu Konsumencki Lider Jakości 2024. To ogromne osiągnięcie i dziękujemy za zaufanie! 

W Badaniu Konsumenckim Liderów Jakości 2024 przebadano blisko 15 tysięcy respondentów, którzy jednomyślnie wyłonili liderów jakości w różnych kategoriach produktów. Próbę tę dobrano uwzględniając strukturę demograficzną Polski według danych GUS z 2018 roku, z wyłączeniem osób powyżej 64 roku życia. Metoda doboru próby uwzględniała rozkład wiekowy i płci, zgodnie z danymi GUS z 2018 roku. Dobór lokalizacji był również dokładnie przemyślany i dwuetapowy, obejmując zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie.

KLJ 2024 - złoto PNG MEDIUM
Domek OREGON

Cechy produktu:

 • praktyczny i funkcjonalny domek narzędziowy
 • konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korodowaniem
 • szerokie, wygodne rozsuwane drzwi
 • dostępny w kilku kolorach i rozmiarach
Domek MONTREAL

Cechy produktu:

 • praktycznie bezobsługowy, nie wymaga specjalnej konserwacji
 • domek przeznaczony jest do łatwego montażu, nie wymagający wiedzy budowlanej
 • podwójne otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu
 • dostępny w kilku kolorach i rozmiarach
Domek VERMONT

Cechy produktu:

 • panel wentylacyjny zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza
 • podwójne drzwi z możliwością zamykania na kłódkę
 • uniwersalna kolorystyka i współczesny design współgrają z naturalnym otoczeniem
 • dostępny w kilku kolorach i rozmiarach

W badaniu zastosowano następujące metody badawcze:

 • Badania kwestionariuszowe.
 • Badanie eksperckie majce na celu zakwalifikowanie marek w kategoriach produktowych.
 • Badanie pilotażowe na losowo wybranej grupie konsumentów.
 • Badanie face-to-face z konsumentami. Ankieta pilotowana przy udziale badacza.
 • Badanie opinii w ramach CAWI – badanie przeprowadzone on-line.

Respondenci zakwalifikowani zostali do badania ze względu na: wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Uczestnicy badania spełniają kryteria próby zbudowanej o logikę doboru celowego, kwotowego.

Metodologia badania wyglądała następująco:

1. Analiza danych ilościowych:

 • Wyznaczenia liderów w rankingu liderów spontanicznych
 • Ustalenie liderów w pytaniach wspomaganych
 • Ustalenie poziomu znajomości marki (wskaźnik świadomości marki)
 • Identyfikacja poziomu lojalności wobec marki

2. Analiza danych jakościowych:

 • Analiza treści wypowiedzi oraz kontekstu wypowiedzi pochodzących z pytań otwartych


3. Zastosowano metodologię ważenia postratyfikacyjnego.

Hardmaister to marka, która stawia na nowoczesne i praktyczne rozwiązania w ogrodzie. W naszej ofercie znajdziesz stylowe domki narzędziowe, solidne altany i obrzeża trawnikowe.

Dane kontaktowe